1 تیر 1403

ستاد دیه استان زنجان

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان زنجان شماره کارت مجازی نزد بانک ملی شعبه امور اقتصادی و دارایی زنجان ۳۶۲۶ ۹۹۹۷ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷

روابط عمومی ستاد دیه استان زنجان

1 دقیقه زمان مطالعه

شماره تماس : 02433325735 02433328268 ایمیل setad_diye_zanjan1@yahoo.com شماره حسابهای ستاد دیه استان 0224137397006 نزد بانک ملی شماره کارت 6037991899973626 نزد...