1 تیر 1403

ستاد دیه استان زنجان

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان زنجان شماره کارت مجازی نزد بانک ملی شعبه امور اقتصادی و دارایی زنجان ۳۶۲۶ ۹۹۹۷ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷

آزاد سازی 3 نفر از مددجویان جرائم غیر عمد توسط احدی از خیرین

 به کمک یکی از خیرین 3 نفر از مددجویان جرائم غیر عمد و غیر کلاهبرداری جمعاً به مبلغ 200,000,000 ریال از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند. مدیر نمایندگی استان ضمن تقدیر و تشکر از این نیکوکار عزیز، از دیگر خیرین و نیکوکاران گرامی درخواست نمود با کمک های خداپسندانه خود جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و غیر کلاهبرداری ، ستاد دیه استان زنجان را یاری نمایند.