28 تیر 1403

ستاد دیه استان زنجان

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان زنجان شماره کارت مجازی نزد بانک ملی شعبه امور اقتصادی و دارایی زنجان ۳۶۲۶ ۹۹۹۷ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷

مساعدت خانوادگی خیرین زنجانی جهت آزادی مددجوی بند نسوان

مساعدت خانوادگی خیرین زنجانی جهت آزادی مددجوی بند نسوان یکی از مددجویان بند نسوان که در زندان مرکزی استان زنجان محبوس بودند و بنا به مشکلات خانوادگی نمی توانستند از تسهیلات قرض الحسنه ستاد دیه استان جهت آزادی استفاده نمایند توسط یک خانواده نیکوکار استان زنجان به مبلغ 2,000,000,000 ریال (دویست میلیون تومان) از زندان آزاد گردید.